KomarTrans

Online a offline kampaně, správa sociálních sítí, marketingová strategie.

Kastt

Online a offline kampaně, správa sociálních sítí, marketingová strategie.

U datla

Grafické práce a marketingová strategie pro papírnictví.

FBF CARE

Komunikační strategie, vizuální identita, webové stránky a další marketingové služby.